Forside pauting

Boklansering: Pauting

Boklansering                                                     

på Eidsfoss lørdag 8. juni kl. 12

Pauting er en spesiell teknikk som brukes for å utforme dekor på lær. Det er en gammel teknikk som stort sett var glemt da grafiker og kunsthåndverker Knut Dahl på Eidsfoss tok den i bruk ved design av knivslirer i 1980-årene.  Mange ønsket å lære teknikken, og det resulterte i boka Pauting i 1994. Boka ble en suksess i knivmakermiljøet, og den ble oversatt til svensk – noe som er svært sjelden innenfor fagboksjangeren.

Nå, 25 år etter, kommer boka Pauting ut på nytt i en påkostet utgave med praktfulle bilder av kniver og knivdetaljer i tillegg til grundige tegninger som forklarer til minste detalj hvordan man skal kunne lage en vakker og funksjonell kniv. Det lokale knivlaget samlet knivinteresserte i et årlig Pinsetreff på Eidsfoss det Knut Dahls smie og verksted stod sentralt i erfaringsdeling, fremvisning og bytting av kniv, foruten handel med produkter av tradisjonshåndverk og lokalmat – foruten mye annet som fenget hos publikum. I den nye utgaven er det et eget kapittel om pinsetreffet og dets betydning for et miljø som er opptatt av tradisjonshåndverk og bygging av nettverk. Også i år kommer det på pinsetreffet utøvere som holder de tradisjonsrike håndverkene i live: smed, salmaker, sølvsmed, tekstilhåndverk – og altså knivmakere.

Boka Pauting legger vekt på helheten ved kniven som produkt: design med form, linjeføringer, dekor, motiv og forening av materialer i blad, skaft og slire. Knut Dahl viser også hvordan historie og myter kan arbeides inn i tradisjonsproduktet kniv, noe boka biser gjennom et stort antall bilder av hele kniver og detaljer. Her får det lokale knivlaget og andre fra det rike knivmakermiljøet i Norge et flott faglig påfyll til inspirasjon for design og håndverksmessig utfordring.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2015 julitur 012

Slå med ljå: Hesjestenger

Peder Christian Asbjørnsen ga ut «Eventyrbog for Børn III» i 1887. Boka med norske folkeeventyr ble gitt ut av Gyldendalske Boghandels Forlag i København.

Der finner vi eventyret «Verden lønner ikke anderledes». Det begynner slik:

«Der var en Gang en Mand, som gikk tilskovs og vilde hugge Hæsjestænger. Men han fant ikke Skov, som var så lang og rak og tætvoxen, som den skulde være, før han kom op under en Ur. Der hørte han Jammer og Skrig, som En var i Livsnød. Så gikk han bort og skulde se, hvad der var, om det var Nogen som trængte til Hjælp, og så hørte han, det var under en stor Helle, som lå i Uren; den var saa tung, at der skulde mange Mand til at lette paa den. Men Manden gik ned i Skoven igjen og fik hugget et Træ, som han gjorde en Vaag af, og med den veide han op Stenhellen.»

Det ble stilt store krav til god hesjeved i den tida stanghesjene var den eneste måten å lage hesjer på. I boka «Slå med ljå» kan du lese mer om hesjingens historie. Det var også krav til ørkje til våg.Slå med ljå front

20170212_120225

Marka på sitt beste i Dagbladet og VG

Trym Mogen, 11/11 Dagbladet: «Pensjonert klimaforsker og værnestor Gustav Bjørbæk er trolig personen her til lands med best oversikt over været og vinden som har vært. I den nye boka «Marka på sitt beste» har han nå også gjort et stort oppsamlings- og analysearbeid for å beskrive vinterforholdene i Norges kanskje aller mest brukte turområde.»

Dagbladet: Vintervær i Oslo-marka Dramatiske funn om Oslo-vinteren: Her ble det 39 færre skidager

Anders Giæver, 26/11 VG: «Når jeg i det hele tatt vet det i dag (..om vintrene på 1960- og 70-tallet..), er det takket være den tidligere statsmeteorologen Gustav Bjørbæks gullgruve av et oppslagsverk for oss ski-nerder i Osloområdet, «Marka på sitt beste. En bok om snø, skimuligheter, islagte vann og klimaendringer i Oslomarka».»

VG: Snøen som falt i forfjor

 

Blomstereng_nordpå_Sohlberg

Blomsterenger og ljåslått

Etter forslag fra bystyrerepresentanten Harald Nilssen, Miljøpartiet de grønne (MDG), er det gehør for å etablere minst seks blomsterenger i hovedstanden. Hans forslag er å ta i bruk plener som ikke brukes til noe, inneklemte arealer, areal rundt T-banestasjoner, midtrabatter og veikanter. Det kan bidra til å fjerne russekål, kanadagullris og andre uønskede arter, og samtidig kan man sørge for at insekter og andre dyr kan trives.

Nilssen minner om at vi har gitt et insekthotell i gave til kongefamilien. Insektene har nå et hotell i ved blomsterengene i Slottsparken.

Dette er helt i tråd med det som forfatteren av ««Slå med ljå» har foreslått.

Bildet er av Harald Sohlberg (1869-1935): Blomstereng nordpå

DSC00509

Slå med ljå – Tynsetlansering

Kultursjef emeritus i Tynset – kyndig på ljåslåttens kulturhistorie

Pensjonert kultursjef i Tynset gjennom en mannsalder, Jon Ole Hokstad, er forfatter og forlegger som følger godt med på det som skjer av nye utgivelser av viktig kulturhistorie og lokale forfattere. 

Under en boklansering med forfattertreff i Tynset Bokhandel forleden kunne han rose det brede kulturhistoriske perspektivet som boka Slå med ljå har. 

Hokstad kunne stille spørsmål som knytter seg til det presise av slåtteteknikk og tilrettelegging for både slåttekar og rakstejente. Han var åpenbart tilfreds med bokas visuelle karakter, papirets sensoriske kvalitet og det brede perspektivet på praktisk kulturhistorie. Hokstad har selv skrevet bøker om både Russland og Kaukasus, og roser forfatterens sammenlikning med slåttekulturen i Sørøst-Europa slik det foregår den dag i dag.

DSC00501

DSC00509

Tynset Bokhandel bruker sitt beste vindu til å vise fram boka Slå med ljå. Langorv er østerdølenes orvtype. I boka ser vi en oversikt over hvordan orvtypene hører hjemme i forskjellige deler av landet. Tvihendingen er kanskje mer i bruk nå enn før i tida i dette distriktet.

DSC00507

DSC00506

Nye bøker fra Unni-Lise og Ola Jonsmoen

To nye bøker fra Unni-Lise og Ola Jonsmoen har kommet til jul i år: barneboka Johannes i snøen og reisebilder i Unni-Lises strek Har du lite mere supe, Lisa?

Boklansering i Tynset bokhandel tirsdag 24. november. Forfatterparet Unni-Lise og Ola Jonsmoen kjenner seg vel ivaretatt både som forfattere og kunder hos bokhandler Siri Strømmevold i Tynset Bokhandel. De kunne forleden presentere to nye bøker under en boklansering i bokhandelen.

Først uttrykte bokhandler Siri Jarandsen Strømmevold glede over at det kom en boklansering i bokhandelen der både media og publikum ble  ønsket velkommen. 

Forlegger Bjørn Brænd i Sollia forlag sa at bokhandlene var av lokalsamfunnets viktigste kulturbærere, og at publikum må vite å verdsette bokhandelen som arena for både butikkdrift og kulturformidling. Bokhandelen hører til en nøysom bransje med små marginer. Derfor skal det lite til før en bokhandel rammes av nye handlevaner hos publikum – eller enda verre at lokalt næringsliv og kommunale etater jager etter rabatter gjennom  anbudsprosesser på leveranser. 

Forleggeren kunne rose bokhandleren på Tynset for å ha en flott butikk med stort vareutvalg, ikke bare på de store forfatternes titler, men også nærmest alt av lokallitteratur, leker og gaveartikler over et bredt spektrum. Lyse lokaler med bøkene lett synlige på boktorv og i åpne hyller tiltaler kundene, mente han.

I år kommer det nok en bok om gutten Johannes og hvordan det er å vokse opp på bygda med andre forhold enn det som media i våre dager ofte setter som rammer for urban oppvekst.  Johannes og søsknene hans lever tett på naturen og opplever den mer direkte enn mange tettstedsbarn. I år er det ski- og snølek som er hovedtemaet, i fjor var det alvoret omkring klimaendringene som kom til uttrykk i Johannes i vinden. For et par år siden stod opplevelsene skapt av egen fantasi i sentrum i Johannes og bjørnen. Nordlyset gir rom for opplevelse og fantasi slik du kan møte det i Johannes og nordlyset. Med besteforeldrene som trygge følgesvenner kommer viddas eventyr fram i Johannes og villreinen – slik blir en ny generasjon kjent med vårt nasjonale ansvar for en dyreart vi er alene om å forvalte i Europa. Dragningen mot fjellet er også kjernetema i Johannes til fjells. Johannes i sporet er boka om alle barns undring over dyrespor og hvem som har skapt dem. Alt-i-alt er det etter hvert blitt et helt univers som særlig bygdebarn nok vil kjenne seg godt igjen i.

Unni-Lise Jonsmoen har også en annerledes bok i år: Har du lite mere, supe, Lisa? – et vidunderlig sitat fra en dreng som ikke spiste grønnsaker, men som bad om en ny porsjon blomkålsuppe da Unni-Lise var ny i Østerdalen. Det hennes reiseminner slik de er uttrykt i impulsive situasjonsskisser og vare akvareller. Boka er en kavalkade over reiser på alle kontinenter gjennom en periode på flere tiår. Det er således en ren kunstbok for de som er opptatt av hvordan oppleveler blir formidlet.

Se omtale på Alvdal – midt i væla

DSC00483 DSC00492DSC00506

20170610_210725

Slå med ljå – slåttekurs 2017

Interessert i biologisk mangfold i gammeldagse blomsterenger, vedlikehold av slåttemark og kulturlandskap? Les boka Slå med ljå for inspirasjon – og prøv deg ute i enga nå i sommer! Det er de tradisjonelle metodene som er best hvis vi skal ta vare på de gamle blomsterengene, se også forskning.no.

Der det slås med ljå, må også riva fram etterpå. Se denne nydelige filmen fra NRK om Spilling rivefabrikk, som solgte river på samvirkelag over hele landet .

Slåttekurs sommeren 2017

Oslofjordens friluftsråd arrangerer slåttekurs på Nøtterøy 1. juli.

Naturvernforbundet i Buskerud inviterer til Slåttekurs på Ryghsetra (haymaking festival) 6. til 9. juli 2016 med åpen dag lørdag 8. juli i tidsrommet 13 – 16. Her vil også Hans Petter Evensen, forfatteren av boka Slå med ljå være med!

Oslofjordens friluftsråd arrangerer også slåttekurs på Tjøme 2. august.

Botanisk forening planlegger slåttekurs i Nordmarka i Oslomarka søndag 6. august.

Midt i Norge har Vegaøyans Venner tilbud om slåttekurs

Tips oss gjerne om flere slåttekurs!