Den som baker brød har gode hender

av Ola Jonsmoen

ISBN 9788290346886

Kjøp boka på tynsetbok.no

Boka inneheld 18 noveller, dei fleste stutte.  Novellene favner mange tilhøve i eit menneskeliv, og dei er lett attkjennande. Somme fortel om menneske som bur saman, men som har vokse frå kvarandre. Andre fortel om samliv som knapt kan vere lykkelege – kanskje endar dei fatalt òg, sjølv om det er usagt. Menneskje blant oss er nærast usynlege, men dei fortener truleg å bli sett og høyrt. Mange får ein folkedom det er umogleg å bli kvitt.
Forfattaren kjenner livet i både by og bygd, han har røynd både delar. Men lagnadar i små bygdelag og tronge miljø har pirra til forteljinger om levde liv, kva kan skje med eit menneske som på nytt oppdagar bitar av si fortid og undrast kor sterk makt det enno fins att i det som er glømt, eller gjømt.

Ola Jonsmoen 2016Jonsmoen_Østlendingen