Fra felttog til frigjøring i Nord-Østerdalen

av Bjarne Grandum

ISBN 82-90346-25-5

Kjøp boka på tynsetbok.no

Boka gir den første samlede oversikten over den militære motstanden mot den tyske okkupasjonsmakta 1940 – 1945 i Nord-Østerdalen.