Fra fjellbygden

Fortellinger for barn og voksne av Helene Lassen

ISBN 9788290346756

Kjøp boka på tynsetbok.no

Helene Margrethe Lassen (1858-1931) var prestefrue i Sollia fra 1883 til 1921 og debuterte med Skisser fra Fjeldbygden i 1897. En minneplate ble avduket 2011 i Sollia, og noen av fortellingene er gitt ut på nytt som «Fra fjellbygden. Fortellinger for voksne og barn». Ved siden av forfattergjerningen skrev Helene Lassen bokanmeldelser og artikler om litterære og andre emner. Hun oversatte barnebøker fra tysk og engelsk for Aschehoug forlag, deltok i kampen for kvinners stemmerett og rett til å stille til valg, og hun engasjerte seg i kvinnebevegelsen med et utall av foredrag om litteratur, familieliv og politikk. Hun og ektemannen, Carl Lassen (1852-1926), var forut for sin tid gjennom sin oppdragelse av barn i fellesskap voksne og barn, og som voksne med deltakelse i lek og sport. På den tid var det nærmest uhørt at voksne lekte med barna sine – barn skulle sees, men ikke høres. I Barnebog fra 1898 forteller Helene levende og morsomt om slike felles aktiviteter mellom foreldre og barn.

Debutboka Skisser fra Fjeldbygden i 1897, med forøket 2. opplag i 1899. Året etter debuten kom Barnebog, i 1900 Stemningsbilleder og Fortellinger og i 1901 Fra barneverdenen, Fortellinger for større barn. Tre av disse bøkene ble oversatt til svensk. Høstløv. Smaa billeder kom i 1904, ble trykt i tre opplag og ble også oversatt til svensk – Helene hadde en stor leserskare i Sverige. Storebisk og Lillebisk og andre fortellinger om barn og dyr kom i 1907, også den på svensk. I 1925 kom Den bergtatte hønen og andre fortellinger fra fjeldbygden. Boka bringer et utvalg av historier fra de tidlige barnebøkene.

Selma Lagerlöf og hennes diktning ble utgitt i 1905, som den første litterære Selma Lagerlöf-biografien. Den var et resultat av mange foredrag forfatteren hadde holdt om Selma Lagerlöf, anmeldelser av hennes bøker, brev og et personlig møte den svenske forfatteren. Etter 106 år, i 2011, ble boka gitt ut på nytt i Sverige. I 2011 ble også et utvalg av hennes fortellinger gitt ut på nytt med tittelen ”Fra fjellbygden. Fortellinger for voksne og barn” av Sollia forlag.

Lassen001

hELENE lØCHEN 18 ÅR

Boka ble lansert på Fossedagene i Sollia i 2011 med avduking av minneplate og kulturvandring til Prestgarden der Helene bodde i nærmere 40 år.