Håndredskap

av Hans Petter Evensen

ISBN:  978-82-90345-14-5

Bestill boka på tynsetbok.no eller i bokhandelen din.

Håndredskap tar for seg tradisjonell håndredskap i samspill med vår tids motoriserte måter å utføre arbeidet på. 

Rammen for boka er håndredskap vi trenger for å utføre vanlige arbeidsoppgaver i hverdagen for å skape produkter fra jord til bord, dvs. redskaper som er aktuelle ved plantedyrking, stell av dyr og kjøkkenarbeid fram til vi kan ønske velkommen til bords. 

Bruker vi håndredskap reduserer vi forbruket av olje og elektrisk strøm, og vi bruker kroppen og musklene til nyttig og viktig arbeid. På den måten tar vi vare på tradisjoner og kulturhistorien. Når vi er flere i lag og gjør arbeid med håndredskap, opplever vi et tidløst arbeidsfellesskap med mennesker som kan være i alle aldre og livsfaser. 

Boka gir inspirasjon og tips til å leve et mer miljøvennlig liv, og den veileder til å ta i bruk håndredskap i hjem, skole og på arbeidsplassen. 

 Boka gir kunnskap om hverdagens kulturhistorie. Dette er den andre boka om dagens bruk og historien om håndredskap. Den første, praktverket «Slå med ljå. Bruk av håndredskap i blomstereng og annen slåttemark» kom i 2015.

Hans Petter Evensen


Omfang 240 sider, innbundet.

Pris kr 380,00