Johannes og bjørnen

av Unni-Lise og Ola Jonsmoen

ISBN 9788290346800

Kjøp boka på tynsetbok.no

Johannes og bjørnen er historia om kor vanskeleg det kan vere å skilje mellom verkelegheit og fantasi i dei omgjevnadane han har rundt seg og er trygg med. Det er no langt på veg slik at barn og unge som veks opp utanfor byar og tettstadar saknar forteljinger som er knytt til tilhøve dei kjenner seg trygge i, og som dei på ein indirekte måte igjennom litteraturen bruker til å byggje identitet og tryggleik. Ein bjørn er ikkje farleg for Johannes.

Boka er eigna som høgtlesning 4-8 år og til å lesa sjølv så snart ein kan.