Johannes til fjells. Sjå, sjå!

av Unni-Lise og Ola Jonsmoen

ISBN 9788290346725

Kjøp boka på tynsetbok.no

Johannes til fjells fortel ei historie om Johannes som har nådd ein alder der oppdagar- og utforskartrongen blir sjølvstendige handlingar, særleg med omsyn til utforskning av nære og trygge omgjevnader. Handlingsrommet blir utvida fra det trygge til det meir utfordrande. Fjellet er eit universelt uttrykk for utfordring. Toppen er uoppnåeleg før han er erobra. Inspirert av vaksne blir draumen skapt om å overvinne fjellet og ta seg topps. Sjølve draumen er i overgangen mellom visjon og verkeligheit. Vi møter dette fleire stader i boka gjennom opplevingar Johannes har.