productimage_M1_306528b02a1aba8a8574044253de1a7c8b7fd5a7

Kentaur – men helst hest

Dikt av Ola Jonsmoen

ISBN 9788290346695

Kjøp boka på tynsetbok.no

En samling dikt med erfaringer fra et levd liv. Naturen og fortiden er motiver som går igjen i lyrikken.