Kulturminner i utmarka i Alvdal

av Halldor Nyeggen

ISBN 8290346603

Kjøp boka på tynsetbok.no

Boka er et sammendrag av 18 år med registrering av kulturminner i utmark som de to pensjonistene Erling Flaten og Halldor Nyeggen har gjort i på ca. 300 000 dekar utmark i Alvdal. 813 dyregraver, 95 jernblesteranlegg, 37 tjæremiler, 44 kolgroper2150 kolbotner og en rekke andre kulturminner, samt et viktig gravfunn. Mer enn 4200 funn er registrert og av dem mellom 900 og 950 funn som er eldre enn 1537, og dermed automatisdk freda etter kulturminneloven.

Halldor Nyeggen, født 1921, har framhaldsskole, folkehøgskole, landbruksskole og skogskole før sine ca. 40 år som jord- og skogbruker i Alvdal. Han har hatt mange tillitsverv i bondelag, skogeierlag, skurlag og andre faglige sammenhenger. Han har vært aktiv i det politiske liv i kommunestyre og formannskap, jordstyre, skogstyre og kulturstyre. Halldor Nyeggen har vært amatørmusiker i mer enn 60 år, og drevet registrering av kulturminner de siste 15 åra.

Erling Flaten, født 1913, har fortsettelsesskole, landbruksskole og skogskole før han arbeidet som skogoppsyn i Alvdal 1943–1958. Han var ansatt i Glommen skogeierforening som skogbruksleder 1958–1982. Hans hobbyer har vært jakt og fiske, og som pensjonist –registrering av kulturminner i utmarka.