Nesting. Forteljeteater om Jo Oust

Skodespel av Ola Jonsmoen

ISBN 9788290346794

Kjøp boka på tynsetbok.no

Nesting utgjer tittelen på spelet og samtidig er eit biletleg uttrykk for samanhengen mellom natur og menneske, tru og overtru, kropp og sjel. Nesting er eit austlandsk målføreuttrykk for vidjespenning. Forfattaren opplevde nestingen sett både med kvardagsauge og i eit større perspektiv, på eit miniseminar i Vingelsmuseet for ei tid sida. Det var pilgrimspresten i Hamar bispedømme, Arne Bakken, som med nestinga som utgangspunkt batt kvardag og helg saman til eit fint uttrykk for den styrken og overlevingsevna som fans (og fins) i bygdesamfunn oppe i fjellbandet.