Sivil-Sara

av Unni-Lise Jonsmoen

ISBN 82-90346-32-8

Bestill boka på tynsetbok.no

Sivil-Sara bor i elva, nede i elvevatnet. Hu er lumsk og kan gripe tak i unger som går for nære elva og dra dei ned i vatnet. Om vinteren gøymer hu seg under isen, men er like farleg for det. I vårflaumen går elva stor og stri og Sivil-Sara er særleg farleg. Men om sommaren, når barna badar i kulpen? Då er Sivil-Sara på ferie!

Sivil-Sara har til og med sin egen barnehage på grensen mellom Alvdal og Tynset!