Småfehold i Nord-Østerdalen

ISBN:  978-82-93911-00-5

Bestill boka på tynsetbok.no eller i bokhandelen din.

Småfeet kommer gjerne litt i skyggen av kua og hesten. Ikke desto mindre har sauen og geita bidratt med verdifulle produkter i det tradisjonelle bondesamfunnet. Utmarksressursene i Nord-Østerdalen er store og verdifulle, og har vært en viktig forutsetning for småfeholdet.

Småfehold i Nord-Østerdalen

er en beretning om sauen og geita, og hva de har betydd før og betyr nå. Boka er et bidrag til kunnskapen om livet i bygdene, og er en del av vår nærings- og kulturhistorie.

Organisert samarbeid

Beitelag har spilt en viktig rolle i mer enn 100 år. I arbeidet med å skape gode raser og forbedre geitas og sauens helse og produktivitet, har samarbeid gjennom utstillinger og småfe-ringer vært avgjørende for framgangen.

Utfordringer i en ny tid

Konflikten rovdyr – husdyr er ikke ny, men rammevilkårene på dette området er krevende. Omsetningen av produkter fra småfeholdet er i endring.

Småfeet er en viktig del av husdyrproduksjonen i regionen også i vår tid.

Egil Simensen (f. 1940) er opprinnelig fra Os og er nå bosatt på Tynset. Han er utdannet veterinær, og har vært professor ved Norges veterinærhøgskole innen fagområdet husdyrmiljø og forbyggende helsearbeid.

Bjørn Brænd (f. 1942) er fra Sollia. Han har realfagsutdanning og har i 50 år arbeidet som redaktør for lærebøker i yrkesfag.

Begge har vokst opp på gard og har erfaring med småfehold. Begge har skrevet artikler og bøker om lokalhistorie.