Spellmann på dromen. På sporet av den legendariske «Fant-Karl»

av Mary Barthelemy

ISBN 97882903469895

Kjøp boka på tynsetbok.no

Carl Johannessen Rosenberg (ca. 1775-ca. 1855) må ha mye av æren for at valsen ble introdusert og spredt over store deler av Norge og Sverige gjennom første del av 1800-tallet. Han er bedre kjent som mesterspellmannen «Fant-Karl» eller også Karl Fant.

Han var læremester for flere av de kjente bygdespellmennene, og er tilkjent å være opphavsmann til en lang rekke valser som fortsatt spilles. Han har en stor etterslekt med mange kjente musikere.