Hans Petter Evensen

Hans Petter Evensen er født i Oslo i 1942 og er utdannet sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole 1969. Han har arbeidet som landbrukslærer i en årrekke ved Holt landbruksskole, Kleiva landbruksskole og Ål videregående skole avd. Lien. Han har etterutdanning i pedagogikk og har vært konsulent i Forsøksrådet for skoleverket og KUF. Han har arbeidet med læreplanarbeid, Reform 94 og overføring av fagskolene i landbruk til KUF og vært engasjert som veileder ved Praktisk pedagogisk utdanning (PPT) ved Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås. Han har drevet slåttekurs for interesserte i mange år.

Slå med ljå er hans første bok utgitt på Sollia forlag.