Hest i Nord-Østerdalen

av Egil Simensen og Bjørn Brænd

ISBN 9788290346626

Bestill boka på tynsetbok.no eller i bokhandelen din.

Hesten har hatt og har en enestående posisjon blant de dyra som vi mennesker har omgitt oss med og nytta til vår fordel. Med sine allsidige egenskaper er hesten blitt brukt til mangslungne oppgaver gjennom tidene. Den har betydd mye i utviklinga av bygdene i Nord-Østerdalen.

Hest i Nord-Østerdalen er ei beretning om hesten og dens virke i regionen fra den første bosetninga med gardsdrift for fire hundre år siden og fram til i dag. Vi får vite om hesten og hesteholdet, og hva den er blitt brukt til i jordbruket, skogbruket og bygdelivet.

Bergverksdrifta i regionen hadde stort omfang i tidligere tider, der hesten var en nøkkelfaktor som trekkraft. Boka omtaler kjørevirksomheten knyttet til virksomheten, og til varetransporten som sørget for proviant og utstyr.

Ferdselsårer gjennom dalføret og trafikken på dem blir videre omtalt. Boka har også et kapittel om dagens hestehold, der hesten først og fremst blir brukt i forbindelse med rekreasjon og terapi.

Boka er illustrert med en rekke bilder fra Anno Musea i Nord-Østerdalen.

Forfattterne

Egil Simensen (f. 1940) er opprinnelig fra Os, og er nå bosatt på Tynset. Han er utdannet veterinær, og har vært professor ved tidligere Norges veterinærhøgskole innen fagområdet husdyrmiljø og forebyggende helsearbeid.

Bjørn Brænd (f. 1942) er fra Sollia. Han har realfagutdanning og har i 50 år arbeidet som redaktør for yrkesfag.

Begge har vokst opp på gard, og har erfaring med bruken av hest i gards- og skogsarbeid.

256 sider

Pris kr 400,00