Gamle filmer om lauving, myrslått og ljåsmeden fra Hornindal

Stumfilm fra 1942 om lauving og bæring av korn. Løv var en viktig ressurs som dyrefor. Filmen er produsert av Marta Hoffmann og gjort tilgjengelig av Norsk Folkemuseum: Lauving og bæring av korn

Stumfilm fra 1930 innspilt for Nordiska Museet om gamle myrslåtter.

Film fra 1979 om Oskar Ytrehom fra Hornindal som smir ljå til stuttorv.
(fra SIFT)