Boklansering: Slå med ljå

Boka er skrevet av Hans Petter Evensen

Boka lanseres på Petrus Mat og Vinhus ved Sofienbergparken i Oslo torsdag 12. november kl. 18 og på bokmessa på Ål i Hallingdal lørdag 21. november og i Tynset bokhandel i november 2015.

Er dette årets julegave til alle som er glad i blomsterenger, bevaring av kulturlandskapet og  gamle håndverkstradisjoner? Til (beste)far som har alt?

Boka handler om skjøtsel og høsting av blomstereng og annen slåttemark basert på kunnskap om biologisk og kulturelt mangfold.
En grunntone i boka er verdien av å vedlikeholde og føre videre en flere tusen år gammel høstingsmåte som gir muligheter for å oppleve et rikt arbeidsfellesskap og gledene ved bruk av håndredskap. Dette er grønn omsorg i praksis.

Slåtteenger: Du kan bli med på en vandring i et landskap hvor ljå og rive har sin naturlige plass. Det er slåtteenger, lauvenger, slåttemyrer og parkplener som går tilbake til tida før slåmaskinen og plenklipperen kom på markedet omkring 1830. Dette er ofte arealer med stort biologisk mangfold som det er viktig å stelle og å høste på en historisk autentisk måte. Ljåen gjør også god nytte for seg i nyanlagte blomsterenger, i parker, i hagen og rundt hytta og ved stell av torvtak. Boka beskriver også anlegg av nye blomsterenger og regler for stell av den og andre typer gammel og ny slåttemark. Selv om ljåslått best læres gjennom å prøve og å øve, kan noe teoretisk innsikt være både nyttig og interessant. Du kan lese om ulike orvtyper og hvordan de brukes i ulike landsdeler og også i andre land i Europa.

Kjøp boka på tynsetbok.no. Siri Strømmevold i Tynset bokhandel ble intervjuet i Østlendingen – hun tror Slå med ljå kan bli en bestselger.

Aftenposten skrev sommeren 2015 om å slå med ljå – her er praktboka som lærer deg kunsten, håndverket og kulturhistorien!

Videoer på youtube som kan supplere boka:

Oppsetting av ljå

Ljåslått

Vestlandsslått: Låkorv, raggorv og stuttorv

Sliping

Bryning i enga

Hesjing

Bakketørking

Nettside om slåttekurs