Nye bøker fra Unni-Lise og Ola Jonsmoen

To nye bøker fra Unni-Lise og Ola Jonsmoen har kommet til jul i år: barneboka Johannes i snøen og reisebilder i Unni-Lises strek Har du lite mere supe, Lisa?

Boklansering i Tynset bokhandel tirsdag 24. november. Forfatterparet Unni-Lise og Ola Jonsmoen kjenner seg vel ivaretatt både som forfattere og kunder hos bokhandler Siri Strømmevold i Tynset Bokhandel. De kunne forleden presentere to nye bøker under en boklansering i bokhandelen.

Først uttrykte bokhandler Siri Jarandsen Strømmevold glede over at det kom en boklansering i bokhandelen der både media og publikum ble  ønsket velkommen. 

Forlegger Bjørn Brænd i Sollia forlag sa at bokhandlene var av lokalsamfunnets viktigste kulturbærere, og at publikum må vite å verdsette bokhandelen som arena for både butikkdrift og kulturformidling. Bokhandelen hører til en nøysom bransje med små marginer. Derfor skal det lite til før en bokhandel rammes av nye handlevaner hos publikum – eller enda verre at lokalt næringsliv og kommunale etater jager etter rabatter gjennom  anbudsprosesser på leveranser. 

Forleggeren kunne rose bokhandleren på Tynset for å ha en flott butikk med stort vareutvalg, ikke bare på de store forfatternes titler, men også nærmest alt av lokallitteratur, leker og gaveartikler over et bredt spektrum. Lyse lokaler med bøkene lett synlige på boktorv og i åpne hyller tiltaler kundene, mente han.

I år kommer det nok en bok om gutten Johannes og hvordan det er å vokse opp på bygda med andre forhold enn det som media i våre dager ofte setter som rammer for urban oppvekst.  Johannes og søsknene hans lever tett på naturen og opplever den mer direkte enn mange tettstedsbarn. I år er det ski- og snølek som er hovedtemaet, i fjor var det alvoret omkring klimaendringene som kom til uttrykk i Johannes i vinden. For et par år siden stod opplevelsene skapt av egen fantasi i sentrum i Johannes og bjørnen. Nordlyset gir rom for opplevelse og fantasi slik du kan møte det i Johannes og nordlyset. Med besteforeldrene som trygge følgesvenner kommer viddas eventyr fram i Johannes og villreinen – slik blir en ny generasjon kjent med vårt nasjonale ansvar for en dyreart vi er alene om å forvalte i Europa. Dragningen mot fjellet er også kjernetema i Johannes til fjells. Johannes i sporet er boka om alle barns undring over dyrespor og hvem som har skapt dem. Alt-i-alt er det etter hvert blitt et helt univers som særlig bygdebarn nok vil kjenne seg godt igjen i.

Unni-Lise Jonsmoen har også en annerledes bok i år: Har du lite mere, supe, Lisa? – et vidunderlig sitat fra en dreng som ikke spiste grønnsaker, men som bad om en ny porsjon blomkålsuppe da Unni-Lise var ny i Østerdalen. Det hennes reiseminner slik de er uttrykt i impulsive situasjonsskisser og vare akvareller. Boka er en kavalkade over reiser på alle kontinenter gjennom en periode på flere tiår. Det er således en ren kunstbok for de som er opptatt av hvordan oppleveler blir formidlet.

Se omtale på Alvdal – midt i væla

DSC00483 DSC00492DSC00506