Slå med ljå – Tynsetlansering

Kultursjef emeritus i Tynset – kyndig på ljåslåttens kulturhistorie

Pensjonert kultursjef i Tynset gjennom en mannsalder, Jon Ole Hokstad, er forfatter og forlegger som følger godt med på det som skjer av nye utgivelser av viktig kulturhistorie og lokale forfattere. 

Under en boklansering med forfattertreff i Tynset Bokhandel forleden kunne han rose det brede kulturhistoriske perspektivet som boka Slå med ljå har. 

Hokstad kunne stille spørsmål som knytter seg til det presise av slåtteteknikk og tilrettelegging for både slåttekar og rakstejente. Han var åpenbart tilfreds med bokas visuelle karakter, papirets sensoriske kvalitet og det brede perspektivet på praktisk kulturhistorie. Hokstad har selv skrevet bøker om både Russland og Kaukasus, og roser forfatterens sammenlikning med slåttekulturen i Sørøst-Europa slik det foregår den dag i dag.

DSC00501

DSC00509

Tynset Bokhandel bruker sitt beste vindu til å vise fram boka Slå med ljå. Langorv er østerdølenes orvtype. I boka ser vi en oversikt over hvordan orvtypene hører hjemme i forskjellige deler av landet. Tvihendingen er kanskje mer i bruk nå enn før i tida i dette distriktet.

DSC00507