Blomsterenger og ljåslått

Etter forslag fra bystyrerepresentanten Harald Nilssen, Miljøpartiet de grønne (MDG), er det gehør for å etablere minst seks blomsterenger i hovedstanden. Hans forslag er å ta i bruk plener som ikke brukes til noe, inneklemte arealer, areal rundt T-banestasjoner, midtrabatter og veikanter. Det kan bidra til å fjerne russekål, kanadagullris og andre uønskede arter, og samtidig kan man sørge for at insekter og andre dyr kan trives.

Nilssen minner om at vi har gitt et insekthotell i gave til kongefamilien. Insektene har nå et hotell i ved blomsterengene i Slottsparken.

Dette er helt i tråd med det som forfatteren av ««Slå med ljå» har foreslått.

Bildet er av Harald Sohlberg (1869-1935): Blomstereng nordpå

Slå med ljå – Tynsetlansering

Kultursjef emeritus i Tynset – kyndig på ljåslåttens kulturhistorie

Pensjonert kultursjef i Tynset gjennom en mannsalder, Jon Ole Hokstad, er forfatter og forlegger som følger godt med på det som skjer av nye utgivelser av viktig kulturhistorie og lokale forfattere. 

Under en boklansering med forfattertreff i Tynset Bokhandel forleden kunne han rose det brede kulturhistoriske perspektivet som boka Slå med ljå har. 

Hokstad kunne stille spørsmål som knytter seg til det presise av slåtteteknikk og tilrettelegging for både slåttekar og rakstejente. Han var åpenbart tilfreds med bokas visuelle karakter, papirets sensoriske kvalitet og det brede perspektivet på praktisk kulturhistorie. Hokstad har selv skrevet bøker om både Russland og Kaukasus, og roser forfatterens sammenlikning med slåttekulturen i Sørøst-Europa slik det foregår den dag i dag.

DSC00501

DSC00509

Tynset Bokhandel bruker sitt beste vindu til å vise fram boka Slå med ljå. Langorv er østerdølenes orvtype. I boka ser vi en oversikt over hvordan orvtypene hører hjemme i forskjellige deler av landet. Tvihendingen er kanskje mer i bruk nå enn før i tida i dette distriktet.

DSC00507

Nye bøker fra Unni-Lise og Ola Jonsmoen

To nye bøker fra Unni-Lise og Ola Jonsmoen har kommet til jul i år: barneboka Johannes i snøen og reisebilder i Unni-Lises strek Har du lite mere supe, Lisa?

Boklansering i Tynset bokhandel tirsdag 24. november. Forfatterparet Unni-Lise og Ola Jonsmoen kjenner seg vel ivaretatt både som forfattere og kunder hos bokhandler Siri Strømmevold i Tynset Bokhandel. De kunne forleden presentere to nye bøker under en boklansering i bokhandelen.

Først uttrykte bokhandler Siri Jarandsen Strømmevold glede over at det kom en boklansering i bokhandelen der både media og publikum ble  ønsket velkommen. 

Forlegger Bjørn Brænd i Sollia forlag sa at bokhandlene var av lokalsamfunnets viktigste kulturbærere, og at publikum må vite å verdsette bokhandelen som arena for både butikkdrift og kulturformidling. Bokhandelen hører til en nøysom bransje med små marginer. Derfor skal det lite til før en bokhandel rammes av nye handlevaner hos publikum – eller enda verre at lokalt næringsliv og kommunale etater jager etter rabatter gjennom  anbudsprosesser på leveranser. 

Forleggeren kunne rose bokhandleren på Tynset for å ha en flott butikk med stort vareutvalg, ikke bare på de store forfatternes titler, men også nærmest alt av lokallitteratur, leker og gaveartikler over et bredt spektrum. Lyse lokaler med bøkene lett synlige på boktorv og i åpne hyller tiltaler kundene, mente han.

I år kommer det nok en bok om gutten Johannes og hvordan det er å vokse opp på bygda med andre forhold enn det som media i våre dager ofte setter som rammer for urban oppvekst.  Johannes og søsknene hans lever tett på naturen og opplever den mer direkte enn mange tettstedsbarn. I år er det ski- og snølek som er hovedtemaet, i fjor var det alvoret omkring klimaendringene som kom til uttrykk i Johannes i vinden. For et par år siden stod opplevelsene skapt av egen fantasi i sentrum i Johannes og bjørnen. Nordlyset gir rom for opplevelse og fantasi slik du kan møte det i Johannes og nordlyset. Med besteforeldrene som trygge følgesvenner kommer viddas eventyr fram i Johannes og villreinen – slik blir en ny generasjon kjent med vårt nasjonale ansvar for en dyreart vi er alene om å forvalte i Europa. Dragningen mot fjellet er også kjernetema i Johannes til fjells. Johannes i sporet er boka om alle barns undring over dyrespor og hvem som har skapt dem. Alt-i-alt er det etter hvert blitt et helt univers som særlig bygdebarn nok vil kjenne seg godt igjen i.

Unni-Lise Jonsmoen har også en annerledes bok i år: Har du lite mere, supe, Lisa? – et vidunderlig sitat fra en dreng som ikke spiste grønnsaker, men som bad om en ny porsjon blomkålsuppe da Unni-Lise var ny i Østerdalen. Det hennes reiseminner slik de er uttrykt i impulsive situasjonsskisser og vare akvareller. Boka er en kavalkade over reiser på alle kontinenter gjennom en periode på flere tiår. Det er således en ren kunstbok for de som er opptatt av hvordan oppleveler blir formidlet.

Se omtale på Alvdal – midt i væla

DSC00483 DSC00492DSC00506