Erik P. Petri – En glemt maler

av Synøve G. Hetager

ISBN: 9788290346848

Boka ble lansert i august 2015.

Bestill den på tynsetbok.no. Den er på lager hos Wenches Bokhandel på Tofte og til salgs på Filtvet Fyr.

Dette er historien om kunstmaler Erik P. Petri som levde fra 1878 til 1966. Som nygift med sang- og skuespillerinne Turid Hetland, flyttet han fra Kristiania til Filtvet i Hurum i 1919. Der bodde de resten av livet.

Erik Petri ble født i Halden som Petrus Petterson, av innflyttede svenske foreldre. Allerede som barn måtte han hjelpe til med å forsørge mor og søsken. Han tok tegneutdannelse i Kristiania ved siden av arbeidet som maler. I 1903 reiste han til Amerika. Der gjennomførte han kunstnerutdannelse og etablerte seg som en skattet kunstmaler i de norske miljøene og stiftet familie.

Sin lange kunstnerkariere fikk han i Norge, med motiver særlig fra hovedstadsområdet og Hurum, men også fra Vestfold, Setesdalen og Lofoten, foruten Danmark og USA. Landskap, bymiljøer, arbeidssituasjoner, stilleben og akt sier noe om spennvidden i hans kunst. Naturalist, impresjonist og kolorist er naturlige begreper å bruke om ham.

Erik Petri er en av mange glemte malere som malte i en tid med store brytninger i kunsten, brytninger mellom det virkelige og det abstrakte. I sin levetid opplevde han to verdensomspennende kriger, flere store økonomiske krakk og nedgangstider. Han var imidlertid trofast mot sitt kunstneriske kall og malte aktivt over en periode på mer enn 60 år. Kunsten var hans levebrød, og hans kunstverk lever den dag i dag.